زیست فناوری گیاهان دارویی

فراخوان

اطلاعات مربوط به مجله

اطلاعات مجله علمی-پژوهشی (زيست فناوري گياهان دارويي)

عنوان نشریه

زيست فناوري گياهان دارويي

اعتبار نشریه

علمي - پژوهشي

نام سردبير

قربانعلي نعمت زاده

نام مديرمسئول

محمدطاهر هركي نژاد

نام مدیر داخلی مجله

علي عمارلو

تلفن دبيرخانه مجله

02415154254

آدرس دبيرخانه مجله

زنجان – كيلومتر 5 جاده تبريز- دانشگاه زنجان- پژوهشكده فناوريهاي نوين زيستي

 نحوه ارسال مقاله به مجله

زیست فناوری گیاهان دارویی

 

اسامی و مشخصات اعضای هیئت تحریریه مجله (زيست فناوري گياهان دارويي)

نام و نام خانوادگي

سمت

رشته تحصيلي

محل خدمت

قربانعلی نعمت زاده

سردبیر

بيوتكنولوژي

پژوهشکده طبرستان ساری

محمد طاهر هرکی نژاد

مدیر مسئول

بيوتكنولوژي

دانشگاه زنجان

حسین نادری منش

هیئت تحریریه

بیوشیمی

دانشگاه تربیت مدرس

کمال کاظمی تبار

هیئت تحریریه

اصلاح گياهان دارويي

دانشگاه ساري

علی رمضانی

هیئت تحریریه

بيوشيمي

دانشگاه زنجان

حسين صارمي

هیئت تحریریه

 گياهپزشكي

 دانشگاه زنجان

خسرو پیری

هیئت تحریریه

ژنتیک گیاهی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

ستار طهماسبی انفرادی

هیئت تحریریه

ژنتیک گیاهی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

سید رضا طبایی عقدایی

هیئت تحریریه

زراعت

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

علی جعفری مفید آبادی

هیئت تحریریه

بیوتکنولوژی گیاهی

موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال

 

 

خروجي سايت