• Contrast
  • Text
  • Scaling
  • Content scaling 100%
  • Aa Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

تشکیل كارگروه علمي فرآوري زيتون در انجمن گياهان دارويي ايران

خانواده Oleaceae از ديدگاه يك گياه داروي داراي تنوع بسيار فراواني در كشور ايران دارد تنوع منابع و توده های ژنتیکی غير باغباني اين گياه از شرقي ترين مناطق كشور تا غربي ترين آن گسترش پيدا كرده است اين تنوع مي تواند به عنوان يك منبع جديد در راستاي درآمد زايي و درآمد آوري كشور مطرح گردد در راستاي اين هدف نياز مبرم به تشكيل كارگروه علمي با استفاده از امكانات و تجهيزات موجود و تمركز مديريت فرآوري زيتون در كشور احساس مي شد.لذا از اينرو بر اساس مصوبه كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری  به تاريخ 25/7/1393 اين كارگروه در انجمن فعالیت خود را آغاز نموده است، از جمله اهداف اين انجمن هماهنگي و افزايش كارايي در راستاي بررسي و مطالعه مواد موثر شامل فن آوري نوين زيتون بررسی مواد موثره و اثرات داروي گونه Olea europaea درعلوم باغباني این گیاه، روغن و صنايع جانبي غذايي با تمركز به استفاده از علم ژنتيك در جمع آوري و انگشت نگاري منابع ژنتيكي در راستای طبقه بندي آنها بر اساس مواد موثر با استفاده از علم پرتوميكس و ژنومیکس در صنعت اختلاط این محصول استراتژیکی صورت گرفت.

در راستاي تجاري و ارتباط بين المللي اين محصول استراتژیکی و طبقه وثبت آن با مارک PDO روغن در جهان راستاي تجاري سازي آن اصلي ترين اهداف اين كارگروه مي باشند.

در این راستا ریاست محترم انجمن گياهان دارويي ايران جناب آقای دکتر باقر رضایی طبق احکامی

جناب آقای مهندس جهانگیر عرب باغبانی و فرآوری زیتون

سرکار خانم دکتر لادن رشیدی (فناوریهای زیتون و شیمی ترکیبات دارویی)

سرکار خانم نغمه مهندس عزیزی (روابط عمومی و بین الملل)

سرکار خانم دکتر زهره ربیعی (روغن و بیوتکنولوژی  صنایع  جانبی غذایی و دارویی زیتون)

تقدیم ریاست محترم کارگروه ستار طهماسبی انفرادی طی مراسم رسمی در دفتر انجمن گياهان دارويي ايران اهدا نمودند.


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن علمی گیاهان دارویی ایران می باشد.